Privacyverklaring & cookiebeleid

Persoonsgegevens
Deli Fleur respecteert de privacy van u als bezoeker van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk zal worden behandeld. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens tenzij deze door u op een vrijwillige basis worden verstrekt door het versturen of invullen van een e-mail, contact- of inlogformulier. Hiermee verbindt u zich ertoe dat we deze gegevens gebruiken met het oog op gebruikersprofilering, marktonderzoek, beheer van klanten en eventuele periodieke elektronische nieuwsbrief of direct mail per post. De gegevens die u ons toestuurt worden zolang bewaard als naar de aard van de aard van het formulier of de inhoud ervan nodig is voor de interesse of afhandeling ervan. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. U mag uw verzet of correctie richten aan info@delifleur.be. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze in overeenstemming met de Belgische wetgeving met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. U heeft een inlognaam en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot afgeschermde delen van de site. Indien u inloggegevens heeft ontvangen, dienen die vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U mag geenszins dit misbruiken en dient Deli Fleur onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden openbaar werd gemaakt in eender welke vorm. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Om de veiligheid van de website te waarborgen kunnen Deli Fleur uw gegevens wijzigen. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Cookies
Tijdens een bezoek aan Deli Fleur kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die uw volgend bezoek kunnen vergemakkelijken en helpen ons de site beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op ieder ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Google Analytics
Als deel van de “Analytics”-dienst worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Deli Fleur heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Automatisch vergaarde informatie van niet-persoonlijke aard
Deli Fleur kan anonieme gegevens verzamelen die betrekking houden met uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Bedoeling om deze gegevens te vergaren is de integriteit en authenticiteit van de gebruiker en zijn handelingen te verhogen. Deze gegevens hebben geen betrekking op persoonlijke gegevens, maar kunnen in geval van klachten over onwettelijk gedrag doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Aanpassen privacy policy
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement bij te werken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Privacyverklaring & cookiebeleid